Yönetim için neden Hollanda’yı seçmelisiniz?

Yönetim için neden Hollanda’yı seçmelisiniz?
Hollanda, avantajlı vergi sistemi ve taraf olduğu birçok ikili yatırım anlaşmaları sayesinde holding ve finans şirketleri için dünyanın en popular ülkeleri arasında yer almaktadır. Temettü (kar payı) muafiyeti (participation exemption), çok sayıdaki çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması ve de faiz ve telif hakkının vergiye tabi olmaması gibi önemli vergi avantajları çok kişi tarafından bilinen örnekler olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm bunların yanında, Hollanda vergi makamları, ilgili (grup) şirketleri arasındaki sınır ötesi işlemlere ilişkin transfer fiyatlandırma düzenlemelerinin ve vergi yapılarınının önceden güvence altına alınabileceği Gelişmiş Fiyatlandırma Düzenlemeleri ve Gelişmiş Vergi Kararları geliştirmiştir.

Ayrıca, Hollanda kıta Avrupası’nın giriş kapısı olarak nitelendrilmekte olup dört yüz yılı aşkın süredir hakim bir ticaret ulusu olmuştur. Altyapı, eğitim ve uluslararası ticaret eğilimi konularında en yetkin ülkeler arasında yer almaktadır. Hollanda’nın sunduğu tüm avantajlardan (özellikle Hollanda kurumlar vergisi sisteminden) yararlanmak isteyen şirketlerin Hollanda’da bir yapı kurmaları gerekmektedir. Vergi avantajlarından yararlanabilmek için bir Hollanda tüzel kişiliğinin kurulması ve bu tüzel kişiliğin güncel mevzuata uygun olarak varlıklarının devam ettirilmesinin sağlanması büyük önem teşkil etmektedir. Bu kapsamda ekonomik içerik – öz (substance) önemli bir şart olarak karşımıza çıkmaktadır. DTM, tüm bu hukuki gereklilikleri müvekkilleri için yerine getirerek uluslararası yapılanmaların Hollanda hukuk sistemi çerçevesinde uygulanabilir tüm avantajlardan yararlanmalarını sağlamaktadır.

Hollanda hukuk sisteminde, değerini uluslararası arenada kanıtlamış birçok yasal form mevcuttur. DTM aşağıdaki yasal form türlerine kurumsal yönetim ve adres temin etme hizmetleri sağlamaktadır:
Besloten Vennootschap / Limited Şirket
Limited Şirket (BV:Besloten Vennootschap), Hollanda operasyonel, holding ve finansal sektörlerde en popüler hukuki formdur.
Herhangi bir BV yapısında bir veya birden fazla pay sahibi ve müdür bulunabilir. BV’lerin sermayeleri paylara bölünmüştür ve prensip olarak, pay sahiplerinin sorumlulukları BV’nin paylarına karşılık olarak ödedikleri tutar ile sınırlıdır.
Bir BV kurmak ve BV’yi kullanmak için çeşitli nedenler bulunmaktadır. En cazibeli örnekler arasında lisans şirketleri (telif hakları ödemeleri için) ve finans şirketleri (uluslararası bir grup yapısında) bulunmaktadır.
Stichting / Vakıf
Vakıf (Stichting), herhangi bir pay sahibi veya üyesi olmadığı için zaman zaman yetim olarak tanımlanan bir Hollanda hukuki formudur. Vakıf kural olarak (müdür veya kurucular gibi) doğrudan ilişkili kişilere kar payı dağıtımı yapamaz.
Vakıfın amacı, esas sözleşmesinde belirlenen amaca ulaşmaktır. Bunun sonucu olarak, Vakıf aile servetlerinin yönetimi için son derece uygun bir yasal formdur (bu gibi durumlarda Aile Vakfı ismini almaktadır). Vakıfın bir diğer cazip kullanımı İdari Vakıf (STAK :Stichting Administratiekantoor) olarak karşımıza çıkmaktadır. İdari Vakıfın amacı ise yönetimi altındaki varlıkların iktisabı ve yönetimidir. İdari Vakıf, kendisine yapılan katkılar karşılığında, katkı sahiplerine sertifika düzenler. Idari Vakıfa yapılan en yaygın katkı şirket hisseleri (özellikle limited şirket hisseleri) olmakla beraber, prensip olarak bir İdari Vakıfa sertifika karşılığında her türlü varlık katkı olarak konabilir. Sertifıka düzenlenmek suretiyle hukuki ve ekonomik mülkiyet ayrılmaktadır.

Commanditaire Vennootschap/ Adi Ortaklık
Adi Ortaklık (CV:Commanditaire Vennootschap ) bir veya birden fazla genel ortak ile bir veya birden fazla sınırlı ortak arasında düzenlenen bir sözleşmedir. Hollanda hukuku, sözleşme serbestesi ilkesi çerçevesinde adi ortaklık sözleşmelerinin içeriği ile ile ilgili herhangi bir kısıtlama getirmemektedir. Bunun yanı sıra, ortakların uyruğu ve yasal kimlikleri ile ilgili herhangi bir gereklilik de bulunmamaktadır. Böylece, mukim veya mukim olmayan tüm gerçek kişiler bir adi ortaklığın ortağı olabilirler.

Uluslararası yapılanmalarda, adi ortaklığın yalnızca bir ortağı olması çok yaygın bir durumdur. Bu genel ortak, genellikle (DTM gibi) kurumsal bir hizmet sağlayıcı tarafından yönetilen bir tüzel kişilik (genellikle bir Vakıf) olarak karşımıza çıkar. Bu yapılanmanın arkasında ise iki neden bulunmaktadır: (1)CV tüzel bir kişiliğe sahip değildir; ortaklık varlıklarına malik olamaz. Bu nedenle genel ortak, adi ortaklık varlıklarına adi ortaklık nam ve hesabına yasal zilyet olur. (2) Vakıf tüzel kişiliğe sahip olduğundan sorumluluk riski mümkün olduğunda bertaraf etmiş olunur.
Adi ortaklık, portföy yatırım holding şirketi veya ticari faaliyette bulunan kurumlar için ideal bir form olabilir.

Diğer
Hollanda hukukunda var olan diğer hukuki formlar arasında Anonim Şirket (NV: Naamloze Vennootschap ) ve Kooperatif (Coöperatie) bulunmaktadır. DTM olarak, bu hukuki formlar veya yukarıda bahsedilen hukuki formlar hakkında bilgi sağlamaktan da memnuniyet duyarız.