Vergi

DTM vergi alanında uzman bürolar ile irtibata geçerek müvekillerinin yüksek kalitede vergi danışmanlığı hizmetlerine ulaşmasını sağlamaktadır. Bu sayede DTM müvekkilleri ve müvekkillerinin Hollanda’da faaliyet gösterdiği iş alanında uzman vergi danışmanları arasında aracı kurum görevi üstlenmektedir.

Hizmetler bunlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağdakileri kapsamaktadır:

  • Katma Değer Vergisi beyannamesinin hazırlanması ve ilgili vergi idaresine sunulması;
  • Kurumlar Gelir Vergisi beyannamesinin hazırlanması ve ilgili vergi idaresine sunulması;
  • Maaş bordrosu ve buna ilişkin vergilere ilişkin hizmetler.

Konumumuzun avantajları

Hollanda tarih boyunca tacir bir ulus olmuş ve kendisinin Avrupa ve uluslararası ticaretin odak noktası olarak konumlandırmıştır. DTM Hollanda’nın sunduğu çeşitli avantajlardan yararlanmak isteyen uluslararsı şirketlere destek olmak için kendilerine özel olarak hazırlanan hizmetler sunmaktadır. Sözü geçen avantajlardan öne çıkan ikisi aşağıdaki gibidir:

  • Avantajlı vergi mevzuatı Hollanda’yı uluslararası vergi planlamalarının merkezi haline getirmektedir. Hollanda vergi makamları, ilgili (grup) şirketleri arasındaki sınır ötesi işlemlere ilişkin transfer fiyatlandırma düzenlemelerinin ve vergi yapılarınının önceden güvence altına alınabileceği Gelişmiş Fiyatlandırma Düzenlemeleri ve Gelişmiş Vergi Kararları geliştirmiştir. Çok uluslu ve uluslararası alanda faaliyet gösteren birçok şirket Hollanda şirketlerini holding, finans veya telif hakkı amacıyla kullanmaktadır.
  • Coğrafi konumu, iyi gelişmiş altyapısı, yüksek eğitimli iş gücü ve avatajlı uluslararası iş yönelimi, Hollanda’yı tüm Avrupa’nın en uygun dağıtım noktası haline getirmektedir.

Hollanda’da Vergilendirme

Hollanda vergi sistemi kurumlar gelir vergisi alanında çeşitşi avantajlar sağlamaktadır. Örneğin, Hollanda şirketleri aşağıdaki kalemlerin şirket tarafından veya şirkete ödenmesinde çeşitli avantajlardan yararlanmaktadır:

  • Kar payı;
  • Telif ücretleri; ve
  • Faiz.

Hollanda’nın geniş kapsamlı çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ağı, bu avantajların güvence altına alınmasında büyük rol oynamaktadır. Vergi avantajları, Avruğa Dağıtım Merkezi veya Yabancı Satış Şirketi gibi Hollanda sınırları dışında faailyet gösteren şirketleri de kapsamaktadır. Benzer düzenlemeler aşağıdakiler ile bağlantılı olarak uygulanabilir:

  • Hizmet ve yönetim sözleşmeleri; ve
  • Gayrimenkul holdıng şirketlerinin yeniden yapılandırılması.

Hollanda tüzel kişiliklerinin kullanılması

Hollanda vergi ve dağıtım avantajlarından yararlanmak isteyen şirketlerin Hollanda’da bir yapı kurmaları gerekmektedir.  Vergi avantajlarından yararlanmak için bir Hollanda tüzel kişiliğinin kurulması büyük önem teşkil etmektedir. DTM bu süreç için gerekli her hususta servis sağlamaktadır.